از باکو چه سوغاتی ای بخریم؟

از باکو چه سوغاتی ای بخریم؟ سوغاتی باکو یکی از بهترین بخش های سفر به هر جایی، خرید چیزی به رسم یادگار و سوغاتی برای عزیزانمان و یا حتی خودمان است، این موضوع شاید یکی از بهترین عادت های ایرانی ها باشد که از گذشته های دور تا حالا در بین ما وجود دارد. باکو […]