بیشترین تنوع جانوری را در باغ وحش دوزیت بانکوک ببینید!

بیشترین تنوع جانوری را در باغ وحش دوزیت بانکوک ببینید! قدیمی ترین پارکی که در تایلند وجود دارد، باغ وحش دوزیت در شهر بانکوک است. این پارک تفریحی به نوعی خانه ی دوم حیوانات گوناگونی است که هم در شرایطی ایده آل نگهداری می شوند و هم برای کسانی که به این باغ وحش می […]