تبدیل تجربه ناموفق یورودیزنی به تجربه موفق دیزنی لند پاریس

تبدیل تجربه ناموفق یورودیزنی به تجربه موفق دیزنی لند پاریس پس از موفقیت چشمگیر نخستین توسعه دیزنی در خارج از کشور در شهر توکیو- محلی که پارک موضوعی ایالات متحده آمریکا به آن منتقل شده بود – تجربه شان در کشور پاریس یک فاجعه بی سابقه بود، که تا حدی به دلیل تحقیقات فرهنگی ناقص، […]