تبدیل ویزای توریستی به کاری کانادا برای ایرانیان

تبدیل ویزای توریستی به کاری کانادا برای ایرانیان طبق آخرین اعلامیه‌های اداره مهاجرت، تبدیل ویزای توریستی به کاری در خاک کانادا با در نظر گرفتن شرایطی مشخص در بازه زمانی معینی امکان‌پذیر شده است؛ بنابراین طبق این اعلامیه می‌توان دریافت ویزای توریستی کانادا را نیز یکی از مسیرهای رسیدن به اقامت دائم کانادا در نظر […]