تلفیقی با شکوه از نور و رنگ و رقص در جشن سال نو چینی ها

تلفیقی با شکوه از نور و رنگ و رقص در جشن سال نو چینی ها آشنایی با آداب و رسوم مردم چین چین کشوری پهناور با قدمت تاریخی بسیار است. امروزه در فرهنگ و آداب و رسوم مردم این کشور کهن می‌توان تلفیق سنت و مدرنیته را مشاهده کرد. جاذبه‌های زیادی باعث شده گردشگران، چین […]