هتل Izmailovo Gamma

قبلی بعدی هتل Hotel Izmailovo Gamma rate:8.5  very good ***** هتل Hotel Izmailovo Gamma امکانات هتل : میهمانان می توانند از 1800 اتاق شامل 10 آپارتمان، 127 اتاق یک نفره و 1661 اتاق دو نفره انتخاب کنند که در یک ساختمان اصلی 30 طبقه و 4 ساختمان کمکی واقع شده اند. در این هتل که […]