خانه/مدارک مورد نیاز ویزا
مدارک مورد نیاز ویزا ۱۳۹۶/۷/۱۱ ۱۸:۳۶:۵۳
 کشورنوع ویزاتحویلمدارک لازم
۱ویزای آذربایجان۳۰ روزه توریستی۷-۱۰ روز کاریاصل پاسپورت با شش ماه اعتبار
دو قطعه عکس رنگی در ابعاد ۴*۳ با زمینه روشن که شبیه به چهره‌ فعلی متقاضی باشد.
۲ویزای آفریقا جنوبیعادی سینگل۷-۱۰ روز کاریاصل پاسپورت
دو قطعه عکس ۴*۳
تاییدیه حساب بانک با حداقل مانده (۱۰ میلیون)
گواهی اشتغال به کار
کپی شناسنامه ترجمه شده
فرم مشخصات فردی حضور (مسافر جهت مصاحبه در سفارت الزامی میباشد.)
۳ویزای اروپا / شنگنعادی سینگل۱۰-۱۴ روز کاریاصل پاسپورت
۲ قطعه عکس رنگی پشت زمینه سفید
(سایز عکس با توجه به نوع سفارت خانه ها متغیر میباشد)
اصل و کپی شناسنامه کارت ملی + گواهی اشتغال بکار
سند مالکیت کلیه مدارک با ترجمه رسمی (بغیر از سفارتخانه فرانسه )
پرینت بانکی به اعضا هر نفر ۴۰ میلیون تومان با مهر و امضا شعبه و مشخصات فردی.
حضور خود مسافر در تاریخهای مشخص شده در سفارت به جهت مصاحبه حضوری الزامی میباشد.
بیمه تامین اجتماعی از محل اشتغال
۴ویزای ازبکستان۱۵ روزه توریستی عادی
۱۵ روزه توریستی فوری
یک ماهه
۱۴ روز کاری
۷ روز کاری
۲۰ روز کاری
اصل پاسپورت
۲ قطعه عکس
رزرو هتل
گواهی اشتغال به کار +تاریخ شروع ویزا (تاریخ سفر)
۵ویزای استرالیاعادی سینگل۱۵-۲۰ روز کاریکلیه مدارک مدارک شنگن میباشد،
با توجه به اینکه حتما باید مسافر حداقل ۱ یا ۲ ویزای شنگن داشته باشد.
۶ویزای اکراین۱۵ روز کاریاصل پاسپورت + اصل شناسنامه
پرینت مانده حساب ۱۵ میلیون تومانی به ازا هرنفر
گواهی اشتغال بکار (به زبان فارسی)
فرم مشخصات فردی
۷ویزای اندونزیعادی۷-۱۰ روز کاریاصل پاسپورت
دو قطعه عکس ۴ × ۳
کپی کارت ملی
کپی شناسنامه صفحه اول و دوم
گواهی حساب بانک به لاتین
بلیط + واچر هتل
۸ویزای برزیلعادی۷-۱۰ روز کاریاصل پاسپورت
دو قطعه عکس
شناسنامه
گواهی اشتغال به کار به لاتین
پرینت حساب بانکی گردش ۳ ماهه حداقل موجودی ۲۰ میلیون تومان به لاتین
۹ویزای بلغارستانعادی۷-۱۰ روز کاریاصل پاسپورت
دو قطعه عکس ۴ × ۳
کپی کارت ملی
کپی شناسنامه صفحه اول و دوم
گواهی حساب بانک به لاتین
بلیط + واچر هتل .
حضور مسافر به جهت انگشت نگاری در تاریخ مشخص شده از طرف سفارت الزامی میباشد.
۱۰ویزای تاجیکستانیک ماهه عادی۱۰-۷ روز کاریاصل پاسپورت
دو قطعه عکس ۴ × ۳
مشخصات فردی
یک ماهه فوری۳-۲ روز کاری
یک ماهه دانشجویی۱۰-۷ روز کاری
یک ماهه تجاری۱۰-۷ روز کاری
۱۱ویزای تایلندعادی سینگل/ ۶ ماهه مولتی۴-۳ روز کاریاصل پاسپورت
یک قطعه عکس تمام رخ رنگی
کپی شناسنامه + کپی کارت ملی
مشخصات فردی
آدرس ایمیل مسافر
تمکن مالی
رزرو هتل + بلیت
(حضور مسافر در ایران الزامی است.)
۱۲ویزای ترکمنستانتوریستی عادی۲۰ روز کاریاصل پاسپورت
۲ قطعه عکس ۶*۵
مشخصات فردی
جهت رجیستر در ترکمنستان رزرو هتل و ارائه ۲ قطعه عکس ۶*۵ الزامی است.
در صورت داشتن ویزای قبلی ترکمنستان در پاسپورت قبلی، حتما کپی آنرا ارسال کنید.
توریستی نیمه فوری۱۵ روز کاری
توریستی فوری۱۰ روز کاری
۱۳ویزای ترکیهندارددر بدو وروداصل پاسپورت
۱۴ویزای چینتوریستی گروهی عادی۷ روز کاریصل پاسپورت (داشتن ۳صفحه خالی الزامی است.)
حتما ۲ قطعه عکس رنگی ۴*۶ تمام رخ با زمینه سفید بدون عینک
(عکس ارسالی باید کاملا با عکس پاسپورت منطبق باشد)
کپی شناسنامه صفحه اول و دوم با نام همسر و فرزندان و در صورت مجرد بودن نام پدر و مادر
مشخصات کامل فردی (آدرس منزل و محل کار با شماره ثابت و همراه (ذکر کد پستی الزامی است.)
تمکن مالی به انگلیسی حداقل ۱۰میلیون تومان
ویزای توریستی انفرادی عادی تمکن مالی لازم ندارد.
برای ویزای گروهی حداقل باید ۵ نفر باشند.
توریستی گروهی فوری۷ روز کاری
توریستی انفرادی عادی۳۰ روز کاری
۱۵ویزای دبی۱۴ روزه عادی۷-۶ روز کاریاسکن رنگی پاسپورت
چک ضمانت
مبنای محاسبه روز کاری
جهت اقدام ویزا، از روز بعد از دریافت مدارک خواهد بود.
ویزای یک ماهه غیر قابل تمدید است.
۱۴ روزه فوری۲ روز کاری
یک ماهه عادی۷ روز کاری
۳ ماهه سینگل۵ روز کاری
۳ ماهه مولتی۵ روز کاری
۱۴ روزه عادی جهت اتباع خاجی۷-۶ روز کاری
۱۶ویزای ارمنستانندارددر بدو وروداصل پاسپورت
۱۷ویزای ژاپنتوریستی۱۵-۲۰ روز کاریاصل گذرنامه با ۷ ماه اعتبار
یک قطعه عکس ۵*۴ پشت زمینه سفید
کپی ازتمام صفحات شناسنامه ترجمه شده
گواهی اشتغال به کار ترجمه شده کپی از جواز کسب یا روزنامه رسمی ترجمه شده
پرینت بانکی ۳ ماه اخیر به ازای هر نفر حداقل ۴۰ ملیون تومان
۱۸ویزای روسیه۱۵ روزه توریستی عادی۸ روز کاریاصل پاسپورت
یک قطعه عکس ۴*۳
مشخصات فردی
بلیت رفت و برگشت OK
"جهت ویزای توریستی رزرو هتل الزامی است."
( ویزا طبق تاریخ بلیت صادر میشود).
مبدا پرواز از تهران و مقصد مسکو باید باشد
و در صورت ورود به شهر دیگری از روسیه به جز مسکو، دچار مشکل و دیپورت خواهد شد.
ویزای تجاری یکساله نیاز به آزمایش ایدز و مصاحبه دارد.
۱۵ روزه توریستی فوری۳ روز کاری
یک ماهه تجاری عادی۲۰ روز کاری
یک ماهه تجاری فوری۱۵ روز کاری
۳ ماهه تجاری سینگل عادی۲۰ روز کاری
۳ ماهه تجاری سینگل فوری۱۵ روز کاری
۳ ماهه تجاری دبل عادی۲۰ روز کاری
۳ ماهه تجاری دبل فوری۱۵ روز کاری
یکساله تجاری مولتی۳۰-۲۵ روز کاری
۱۹ویزای ژاپنتوریستی۱۵-۲۰ روز کاریاصل گذرنامه با ۷ ماه اعتبار
یک قطعه عکس ۵*۴ پشت زمینه سفید
کپی ازتمام صفحات شناسنامه ترجمه شده
گواهی اشتغال به کار ترجمه شده کپی از جواز کسب یا روزنامه رسمی ترجمه شده
پرینت بانکی ۳ ماه اخیر به ازای هر نفر حداقل ۴۰ ملیون تومان
۲۰ویزای سریلانکاندارددر بدو وروداصل پاسپورت
۲۱ویزای سنگاپورعادی۷ روز کاریاسکن پاسپورت + یک قطعه عکس زمینه سفید
۲۲ویزای عراقیک ماهه توریستی۴ روز کاریاصل پاسپورت + ۲ قطعه عکس ۴*۳
۲۳ویزای قبرس اروپاییعادی۷ روز کاریاصل پاسپورت
۲ قطعه عکس ۶*۴ گواهی اشتغال بکار با ترجمه رسمی
پرینت بانکی ۶ ماه آخر با مهر امضا شعبه (با حداقل ۷ ملیون)
فرم مشخصات فردی
۲۴ویزای قرقیزستان۱۵ روزه توریستی عادی۲۰ روز کاریاصل پاسپورت + یک قطعه عکس
۱۵ روزه توریستی فوری۱۵ روز کاری
یک ماهه توریستی عادی۲۰ روز کاری
یک ماهه توریستی فوری۱۵ روز کاری
یک ماهه تجاری۱۵ روز کاری
۲۵ویزای کره جنوبیعادی۷ روز کاریاصل گذر نامه معتبر با ۷ ماه اعتبار از تاریخ حرکت(امضا شده).
اصل شناسنامه و کارت ملی
۲ قطعه عکس رنگی پشت زمینه سفید
گواهی اشتغال بکار
پرینت بانکی ۳ ماهه با مهر و امضا بانک
۲۶ویزای قزاقستانیک ماهه توریستی عادی۱۵ روز کاریاصل پاسپورت
۱ قطعه عکس۴*۳
تکمیل فرم مربوطه
مشخصات پرواز و نام هتل محل اقامت در قزاقستان
مسافر باید در صورت عدم اقامت در هتل طی ۴۸ ساعت در اداه پلیس رجیستر شود.
در ویزای ۳ ماهه در هر بار ورود ۳۰روز اجازه اقامت دارد.
یک ماهه توریستی فوری۱۰ روز کاری
دو ماهه توریستی دوبار ورود عادی۱۵ روز کاری
دو ماهه توریستی دوبار ورود فوری۱۰ روز کاری
یک ماهه تجاری عادی۱۵ روز کاری
سه ماهه توریستی ۳ بار ورود۱۵ روز کاری
۲۷ویزای کوباعادی۷ روز کاریاصل پاسپورت
دو قطعه عکس
گواهی حساب بانکی
گواهی اشتغال به کار
۲۸ویزای گرجستانندارددر بدو وروداصل پاسپورت
۲۹ویزای لبنانندارددر بدو وروداصل پاسپورت با ۷ ماه اعتبار
۳۰ویزای مالدیوندارددر بدو وروداصل پاسپورت
۳۱ویزای مالزیندارددر بدو وروداصل پاسپورت با ۷ ماه اعتبار
۳۲ویزای مراکشویزای توریستی۱۴ روز کاریپاسپورت با ۷ ماه اعتبار
گواهی اشتغال بکار
کپی شناسنامه و کارت ملی و ۲ قطعه عکس
پرینت سه ماه اخیر
فرم مشخصات فردی
۳۳ویزای ویتنامگروهی ویزا ندارددر بدو ورود(گروهی) اصل پاسپورت
یک قطعه عکس
۳۴ویزای هنگ کنگویزای توریستی۶۰ روز کاریاسکن رنگی پاسپورت با اعتبار حداقل ۸ ماه
تمکن مالی بالای ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان (هم ریال و هم دلار) به انگلیسی
گواهی اشتغال به کار به انگلیسی با قید سمت و حقوق ماهانه به دلار و تاریخ شروع به کار
دو قطعه عکس ۶*۴ زمینه سفید
کپی ویزاهای قبلی هنگ کنگ (در صورت موجود بودن)
۳۵ویزای هندعادی۷ تا ۱۰ روز کاریاصل پاسپورت
دو قطعه عکس۳×۴ جدید
کپی صفحه اول و دوم شناسنامه
امضاء مسافر در پاسپورت الزامی میباشد.
حضور مسافر جهت انگشت نگاری در تاریخ مشخص شده از طرف سفارت الزامی میباشد.
۳۶ویزای یونانعادی۱۰-۱۴ روز کاریمدارک مانند مدارک شنگن میباشد.
۳۷ویزای کاناداعادی۲۰-۲۵ روز کاریاصل پاسپورت های جدید و قدیمی “صفحه اول و صفحاتی که مهر ورود و خروج یا
ویزا دارند، حتما باید اسکن شوند”
ترجمه شناسنامه هر یک از متقاضیان
ترجمه سند ازدواج “اگر زن و شوهر با هم اقدام می کنند.”
تکمیل فرم درخواست ویزا Application form
تکمیل فرم اطلاعات خانوادگی Family Information
یک قطعه عکس ۳٫۵ در ۴٫۵ رنگی زمینه سفید
ترجمه سند ملکی در صورت وجود
ترجمه مدارک شغلی
گردش حساب سه ماهه آخر که نشان دهنده مبلغ درآمد ماهیانه باشد
و نامه تمکن Bank Statement به زبان انگلیسی ممهور به مهر امور بین الملل بانک
دعوتنامه به همراه مدارک مالی و کارت شناسایی فرد دعوت کننده
و مدارک اثبات رابطه خویشاوندی دعوت شونده با دعوت کننده
(در صورت نبود دعوتنامه ارائه رزرواسیون هتل الزامی است.)
رزرو بلیط رفت و برگشت به کانادا
رضایت نامه کتبی والدین برای خروج فرزند، درصورتی که فرزند
زیر ۱۸ سال آنها به تنهایی یا با یکی از والدین سفر می کند.
داشتن دو ویزای شنگن در پاسپورت
۳۸ویزای فیلیپینعادی۷ روز کاریپاسپورت حداقل ۹ ماه اعتبار
یک قطعه عکس ۴*۳
گواهی تمکن مالی به زبان لاتین مهر شده
(حضور مسافر در سفارت در تایم مقرر الزامی میباشد)