تور استانبول نوروز

اطلاعات کلی
اطلاعات هتل
برنامه سفر
جاذبه ها
گشت ها
نظر مسافرین

خدمات تور

مدارک مورد نیاز تور :

اطلاعات سفر در یک نگاه

تاریخ سفر

نوروز1402

شروع قیمت از

16/520/000

مقصدگردشگر

تور استانبول

مدت اقامت

5شب

تور استانبول نوروز

نام هتل

درجه هتل

خدمات هتل

هر نفر دراتاق دوتخته

هر نفر دراتاق یک تخته

6تا12 سال با تخت

2تا6 سال بدون تخت

توضیحات

Hotel Grand Milan

3

BB

16,520,000

21,980,000

15,610,000

11,000,000

توضیحات

Kaya Madrid Hotel

3

BB

18,050,000

25,030,000

15,000,000

11,000,000

توضیحات

Monopol Istanbul hotel

3

BB

18,050,000

25,030,000

15,000,000

11,000,000

توضیحات

Bristol Hotel

3

BB

18,050,000

25,030,000

15,000,000

11,000,000

توضیحات

Cumbali Plaza hotel

4

BB

18,350,000

25,530,000

15,000,000

11,000,000

توضیحات

Cumbali Luxury Boutique Hotel

4

BB

18,550,000

25,830,000

15,300,000

11,000,000

توضیحات

Actuel Life Hotel

4

BB

19,570,000

28,080,000

14,080,000

11,000,000

توضیحات

Istanbul Dora Hotel

4

BB

20,490,000

29,910,000

14,390,000

11,000,000

توضیحات

Grand Star Hotel Bosphorus

4

BB

21,100,000

31,130,000

14,390,000

11,000,000

توضیحات