تور سریلانکا

اطلاعات کلی
اطلاعات هتل
برنامه سفر
جاذبه ها
گشت ها
نظر مسافرین

خدمات تور

مدارک مورد نیاز تور : پاسپورت با حداقل7ماه اعتبار
توضیحات:ویزا فرودگاهی

اطلاعات سفر در یک نگاه

تاریخ سفر

5 بهمن ماه

شروع قیمت از

27/990/000

مقصدگردشگر

تور ترکیبی سریلانکا

مدت اقامت

7شب

تور سریلانکا

نام هتل

درجه هتل

خدمات هتل

هر نفر دراتاق دوتخته

هر نفر دراتاق یک تخته

6تا12 سال با تخت

2تا6 سال بدون تخت

توضیحات

گرند بل هتل کلمبو

فاکس کندی

د هبیتات بنتوتا

4ستاره

5ستاره

5ستاره

HB

HB

HB

27/990/000

36/790/000

21/600/000

15/990/000

توضیحات

گرن بل هتل کلمبو

آمایا هیلس کندی

توریا کالوتا رابنتوتا

4ستاره

5ستاره

4ستاره

HB

HB

HB

28/990/000

38/590/000

21/800/000

15/990/000

توضیحات

موون پیک کلمبو

فاکس کندی

سینا مون بی بنتوتا

5ستاره

5ستاره

5ستاره

HB

HB

HB

29/490/000

40/490/000

22/200/000

15/990/000

توضیحات

سینامون لیک ساید کلمبو

ماها ولی ریچ کندی

اکسیدنتال ادن بنتوتا

5ستاره

5ستاره

5ستاره

HB

HB

HB

31/790/000

42/590/000

23/400/000

15/990/000

توضیحات

سینامون لیک ساید کلمبو

ماها ولی ریچ کندی

ریو بنتوتا

5ستاره

5ستاره

5ستاره

HB

HB

HB

37/790/000

54/190/000

24/600/000

15/990/000

توضیحات