کارگزار ویزا تمام کشورها

اطلاعات کلی
اطلاعات هتل
برنامه سفر
جاذبه ها
گشت ها
نظر مسافرین

اطلاعات سفر در یک نگاه

ویزا

تمامی کشورها

کارگزار ویزا تمام کشورها

کشور ها

نوع ویزا

نرخ ویزا

زمان تحویل

مدارک مورد نیاز

هند

١ ماهه توريستي عادي

 

تجاري دبل

150دلار

7روز کاری

اصل پاسپورت + ٢ قطعه عكس ٥×٥ + كپي شناسنامه و
كارت ملي + فرم مشخصات فردي + رزرو پرواز +حضور
مسافر جهت انگشت نگاري + پاسپورت قديمي

روسيه
(مسكو)

١٤ روزه توريستي طبق بليط
١٤ روزه توريستي طبق بليط
١٤ روزه توريستي فوري
١٤ روزه توريستي فوري
١ماهه تجاري عادي
٣ماهه تجاري عادي
٣ماهه تجاري دبل
١ساله مولتي پل
٣ ساله تجاري
دانشجويي
دانشجويي فوري
ترانزيت ١ بار ورود عادي
ترانزيت ١ بار ورود فوري
ترانزيت ٢ بار ورود عادي
ترانزيت ٢ بار ورود فوري

165دلار
١70 دلار
٢4٠ دلار
٢6٠ دلار
١6٥ دلار
٢3٠ دلار
30٠ دلار
46٠ دلار
٧1٠ دلار
١4٥ دلار
٢5٠ دلار
١3٠ دلار
٢1٠ دلار
١8٠ دلار
٣1٠ دلار

٨ روز كاري
٥ روز كاري
٣ روز كاري
١ روز كاري
٨ روز كاري
٨ روز كاري
٨ روز كاري
١٠ روز كاري
١٠ روز كاري
٦ روز كاري
٢ روز كاري
٧ روز كاري
٢ روز كاري
٧ روز كاري
٢ روز كاري

اصل پاسپورت+ عكس ٤×٣+ بليط +بيمه+واچر هتل
اصل پاسپورت+ عكس ٤×٣+ بليط +بيمه+واچر هتل 
اصل پاسپورت+ عكس ٤×٣+ بليط +بيمه+واچر هتل 
اصل پاسپورت+ عكس ٤×٣+ بليط +بيمه+واچر هتل 
اصل پاسپورت+١قطعه عكس ٣×٤+بيمه+فرم مشخصات
اصل پاسپورت+١قطعه عكس ٣×٤+بيمه+فرم مشخصات
اصل پاسپورت+١قطعه عكس ٣×٤+بيمه+فرم مشخصات
اصل پاسپورت+١قطعه عكس+آزمايشHIV+مصاحبه+بيمه
اصل پاسپورت+١قطعه عكس+آزمايشHIV+مصاحبه+بيمه
اصل پاسپورت+١قطعه عكس+دعوتنامه +بيمه
اصل پاسپورت+١قطعه عكس+دعوتنامه +بيمه
اصل پاسپورت + ٢ قطعه عكس ٣×٤+ بليط+ويزا مقصد
اصل پاسپورت + ٢ قطعه عكس ٣×٤+ بليط+ويزا مقصد
اصل پاسپورت + ٢ قطعه عكس ٣×٤+ بليط+ويزا مقصد
اصل پاسپورت + ٢ قطعه عكس ٣×٤+ بليط+ويزا مقصد

تايلند

٢ ماهه توريستي سينگل

50 يورو

٤ روز كاري

اصل پاسپورت+١ قطعه عكس ٤×٦جديد+كپي شناسنامه و
كارت ملي+ +تمكن بانكي حداقل ٥٠ ميليون تومان+ بيمه
مسافرتي ٢ ماهه +رزرو پرواز + رزرو هتل

اندونزي

توريستي عادي ليبل دار
توريستي عادي الكترونيك
توريستي فوري الكترونيك
توريستي فوري الكترونيك
تجاري عادي الكترونيك
تجاري فوري الكترونيك
تجاري فوري الكترونيك

١35 دلار
١90 دلار
320 دلار
360 دلار
340 دلار
330 دلار
395دلار

٧ روز كاري
١٤ روز كاري
٧ روز كاري
٢ روز كاري
١٤ روز كاري
٧ روز كاري
٢ روز كاري

اسكن پاسپورت + اسكن عكس ٦×٤ +
اسكن كارت واكسن + آدرس محل اقامت

سنگاپور

توريستي

110 دلار

١٠ روز كاري

اسكن پاسپورت + اسكن عكس ٦×٤ +
اسكن كارت واكسن + آدرس محل اقامت

فيليپين

١ماهه توريستي

80 دلار

١٥روزكاري

اصل پاسپورت+عكس پرسنلي٦×٤+گواهي اشتغال به كار لاتين +
تمكن مالي ١٠٠ ميليون تومان+رزرو هتل+فرم مشخصات

مالزي

٢ ماهه توريستي

80دلار

٧ روز كاري

اصل پاسپورت + ٢ قطعه عكس ٦×٤

قبرس جنوبي

توريستي عادي

145 يورو

٧ روز كاري

اصل پاسپورت + ٢ قطعه عكس ٦×٤ + اصل و كپي
شناسنامه + پرينت حساب ٦ ماهه با مانده ٥٠ ميليون
تومان+ ترجمه اشتغال به كار + رزرو بليت + رزرو هتل

عمان

١ ماهه توريستي

45ریال

١الي٣روزكاري

اسكن پاسپورت + اسكن عكس ٦×٤+صفحه اول شناسنامه

تزريق ٢ دوز واكسن اجباري مي باشد

ازبكستان

١ ماهه توريستي

180دلار

٧ روز كاري

صل پاسپورت + عكس پرسنلي٦×٤ + مشخصات فردي

قرقيزستان

١ ماهه توريستي سينگل
٢ ماهه توريستي سينگل
١ ماهه تجاري سينگل
٢ ماهه تجاري مولتي

85 دلار
90 دلار
95 دلار
140دلار

١٠ روز كاري
١٠ روز كاري
١٠ روز كاري
١٠ روز كاري

اسكن پاسپورت+اسكن عكس پرسنلي با كيفيت بالا +
مشخصات فردي

برزيل

١ ماهه مولتي پل عادي

120 دلار

١٥ روز كاري

اصل پاسپورت+٢قطعه عكس٤×٣+ترجمه صفحه اول و دوم
شناسنامه+گواهي اشتغال به كار به زبان لاتين+پرينت
حساب بانكي گردش سه ماهه موجودي ٨٠ ميليون
تومان+هتل+ بليط+ پاسپورت قديمي+ فرم مشخصات

كنيا

١ ماهه توريستي

90 دلار

٥ روز كاري

اسكن پاسپورت + اسكن عكس + رزرو پرواز + رزرو هتل

شرق آفريقا

١ ماهه توريستي

155 دلار

٥ روز كاري

اسكن پاسپورت + اسكن عكس + رزرو پرواز + رزرو هتل

كامبوج

١ ماهه توريستي

75 دلار

٥ روز كاري

اسكن پاسپورت + اسكن عكس + رزرو پرواز + رزرو هتل

سريلانكا

١ ماهه توريستي

85 دلار

٣ روز كاري

اسكن پاسپورت

لبنان

١ ماهه توريستي سينگل

125دلار

٥ روز كاري

اصل پاسپورت+دو قطعه عكس+مشخصات فردي رزرو
پرواز + رزرو هتل

ايران

دعوتنامه توريستي

450/000
تومان

٥ روز كاري

اسكن پاسپورت مهمان + اسكن عكس پرسنلي مهمان +
اسكن شناسنامه و كارت ملي ميزبان + فرم مشخصات

١-در صورتي كه تحويل ويزا به وسيله اين شركت به دلايلي همچون تعطيلي سفارت يا كشور دعوت كننده يا اختلافات سياسي و يا
تشابه اسمي وچهره اي مسافر كه از اختيارات اين شركت خارج است به تاخير افتاده شود اين شركت هيچ مسئوليتي نخواهد داشت و
هزينه ويزا يا دعوتنامه مسترد نخواهد شد.
٢-با توجه به اينكه خريد بليط و رزرو هتل و هرگونه هماهنگي ديگر مربوط به سفر پس از دريافت ويزا انجام مي پذيرد لذا اين
آژانس در قبال هرگونه اقدامي پيش از اخذ ويزا هيچ مسئوليتي را نمي پذيرد و كليه زيان هاي مادي و معنوي آن به عهده خود مسافر
يا آژانس درخواست كننده مي باشد.
٣-با توجه به اينكه مدارك لازم براي اخذ بعضي ويزاها شامل رزرو هتل و اصل بليط صادر شده مي باشد لذا در صورت عدم تاييد
ويزا از سوي سفارت اين شركت هيچ گونه مسئوليتي در قبال ضرر و زيان ناشي ار كنسلي بليط و هتل نداشته و كليه خسارت ها به عهده
خود مسافر مي باشد.
٤-آژانس مسافرتي درخواست كننده ويزا يا تحويل دهنده پاسپورت متعهد مي شود صاحب پاسپورت در داخل كشور بوده و در صورت
نياز به حضور مسافر در سفارت اقدامات لازم را انجام دهد در غير اينصورت كليه مسئوليت هاي آن به عهده درخواست كننده ميباشد.
٥-اگر در مدت اقامت ويزا و يا تاريخ آن از طرف شركت دعوت كننده يا كنسولگري تغييراتي ايجاد شود مسافر آن را مي پذيرد و
متعهد مي شود هزينه اقدامات انجام شده كه شامل كل مبلغ ويزا مي باشد را پرداخت نمايد.
٦-اگر مسافر ويزاي چند كشور را همزمان بخواهد چون هريك از سفارت ها شرايط و قوانين خاص خود را دارد در صورتي كه
هركدام از ويزاها به هر دليلي صادر نگردد مسافر ملزم به پرداخت كليه ي هزينه هاي انجام شده ديگر كشورها به طور مستقل مي
باشد.٧-مسافر ياآژانس درخواست كننده ويزا يا بليط متعهد مي شود پس از دريافت خدمات ويزا،تاريخ و مهر ،نوع ويزا،همراهان و
محتويات آن را چك نمايد و در صورت مشاهده اشكال در هنگام دريافت مدارك به شركت اعلام نمايد در غير اينصورت مسئوليت آن
به عهده آن شركت نمي باشد.
٨-در صورتي كه درخواست كننده ويزا آژانس باشد متعهد مي شود كه كليه شرايط تضميني ،اخذ ويزا،قرارداد و غيره را به مسافر
خود اعلام نمايد در صورت عدم هماهنگي خود جوابگوي مسافر خواهد بود.
٩-اگر مسافران به صورت گروهي باشند و ويزاي تعدادي از آن ها به هر دليلي مرفوض شود و براي بقيه صادر گردد مسافريني كه
داراي ويزا ميباشد اگر از مسافرت خود صرف نظر كنند موظف به پرداخت هزينه ويزا مي باشند.
١٠-لازم به ذكر است در بعضي كشور ها در صورت عدم اقامت در هتل مسافر بايد ظرف ٤٨ ساعت در اداره پليس ثبت اقامت نمايد.
١١-ارسال مدارك به اين آژانس به منزله پذيرش شرايط فوق مي باشد.
توضيحات لازم جهت آژانسهاي همكار