ویزا هنگ کنگ

نوع ویزا

مبلغ ویزا

اقامت

اعتبار

مدت اخذ ویزا

توضیحات

توریستی عادی

430 دلار

7 الی14

3ماه

60روز کاری

توضیحات

توریستی فوری

560 دلار

7 الی14

3ماه

30روز کاری

توضیحات

توریستی عادی

600 دلار

14 الی 7

6ماه

60روز کاری

توضیحات

توریستی فوری

750 دلار

14 الی 7

6ماه

30روز کاری

توضیحات

مدارک لازم:

1-اسکن رنگی گذرنامه حداقل 7 ماه اعتبار

2- گواهی اشتغال به کار(به لاتین-مهر لاتین-سر برگ لاتین-با ذکر سمت- تاریخ شروع به کار و حقوق به دلار) یا ترجمه جواز کسب با پروانه طبابت یا روزنامه رسمی

3-گواهی تمکن مالی آخرین مانده حساب به دلار بالای 5000دلار

4- گردش حساب 3 ماه گذشته

5- 2قطعه عکس رنکی جدید پشت زمینه سفید 6در4

6-در صورتی که مسافر به همراه خانوادهسفر می کند کپی شناسنامه ترجمه شده  سر پرست خانواده الزامی می باشد

7-تکمیل فرم های مشخصات فردی