عوارض خروج از کشور سال ۱۴۰۲ چقدر است؟

عوارض خروج از کشور سال ۱۴۰۲ چقدر است؟ عوارض خروج از کشور چیست؟ عوارض خروج از کشور مبلغی‌ است که هر شخصی که از کشور خارج می‌شود، باید به دولت بپردازد. این عوارض حتی برای افراد زیر دو سال هم محاسبه می‌شود. البته استثنائاتی در این مورد هم وجود دارد که در ادامه این مقاله […]