ریجستر بودن شنگن آژانس به چه معناست؟

در این محتوا می‌خواهیم به یکی از رایج‌ترین نگرانی‌های مشتریان بپردازیم. اکثر افرادی که تجربه یکبار ریجکتی دارند و یا اولین بار است که می‌خواهند ویزای شینگن بگیرند، از ریجکت شدن یا رد شدن درخواست خود می‌ترسند. از این رو در این محتوا به موضوع ریجکتی و ریجستری آژانس خواهیم پرداخت. ریجستری بودن آژانس از […]