شرایط ویزای شینگن چیست؟

شرایط ویزای شینگن چیست؟ قوانین جدید اخذ ویزای شینگن در سال2023 توسط اتحادیه اروپا تعیین شده است. در صورتی که متقاضی این شرایط را دارا نباشد، درخواست ویزای شینگن ایشان رد می‌شود. شرایط گرفتن ویزای شینگن بدین صورت است: گردش حساب بالا متقاضیان برای درخواست ویزای شینگن، باید گردش حساب مالی ۶ ماه آخر حساب بانکی خود را ارائه کنند. افسران ویزا میانگین […]