ایرلاین قشم ایر

قشم ایر قشم ایر فعالیت خود را سال 1372 ابتدا با دو فروند هواپیمای اجارهای و با نام «فراز قشم» آغاز کرد. اما سالهای آتی با اجاره هواپیماهای پهن پیکر توانست شبکه پروازی خود را با پرواز به دبی و سایر شهرهای ایران گسترش دهد. شرکت هواپیمایی قشم پس از 10 سال فعالیت مستمر سال […]