بهترین دانشگاه های تایلند برای تحصیل

بهترین دانشگاه های تایلند برای تحصیل دانشگاه های تایلند شاید اینکه به تایلند به جای مقصدی گردشگری به چشم یک مقصد تحصیلی نگاه کنیم کمی سخت باشد اما در این کشور دانشگاه های خوبی هست که می شود برای ادامه تحصیل روی آن ها حساب کرد. تایلند هر سال ۱۶ میلیون گردشگر دارد که خیلی از […]