تور تبریز

توصیف زیبایی‌های شهر تاریخ ساز و اسطوره ای تبریز در هیچ کلامی نمی گنجد، از هر پنجره ای به این کلان شهر نگاه کنید، رد پای تاریخ، فرهنگ و هنر را می‌بینید که در تار و پود آن ریشه دوانده اند و آن را در نظر گردشگران خارجی و داخلی جذاب ساخته اند. با اینکه […]