تور آفریقا جنوبی نوروز1404

تور آفریقاجنوبی نوروز، آخرین مهلت رزرو تور آفریقای جنوبی دلیل این که نوروز آخرین فرصت سفر به آفریقای جنوبی محسوب می‌شود، زود خوابیدن مردم در آفریقای جنوبی‌ست. در واقع، فصل پاییز در آفریقای جنوبی از روز ۱۳ فروردین ۱۴۰۲ شروع می‌شود. با شروع فصل پاییز، روزها کوتاه می‌شوند. فرهنگ مردم آفریقای جنوبی نیز سحرخیزی و […]