مدارک سفارت فنلاند

مدارک مورد نیاز سفارت فنلاند وقت سفارت اعلام شده از جانب شرکت پارسا گشت خاطره غیر قابل تغییر است. برای متقاضیان بالای12 سال انگشت نگاری الزامی است. 1) اصل  گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه‌های قبلی الف) مدت اعتبار حداقل 6 ماه  از تاریخ ورود و داشتن دو صفحه سفید روبروی هم ب) ارائه گذرنامه […]