مدارک سفارت چین

مدارک مورد نیاز سفارت چین وقت سفارت اعلام شده از جانب شرکت پارسا گشت خاطره غیر قابل تغییر است. برای متقاضیان بالای12 سال انگشت نگاری الزامی است. ۱. اصل گذرنامه با امضا همراه گذرنامه‌‌های قبلی    الف) مدت اعتبار حداقل ۶ ماه از تاریخ ورود و داشتن سه صفحه سفید    ب) ارائه گذرنامه جداگانه برای هر […]