مدارک سفارت کره جنوبی

مدارک مورد نیاز سفارت کره جنوبی 1) اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه های قبلی الف) مدت اعتبار حداقل 7 ماه از تاریخ ورود و داشتن دو صفحه سفید روبروی هم ب) ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی است. 2) 2 قطعه عکس 4*3 رنگی، تمام رخ با زمینه سفید، کاملاً از روبرو، […]