اطلاعات گردشگردی بالی

بالی تور بالی توصیفات را کنار بگذاریم و رک و پوست کنده از موقعیت جغرافیایی جزیره بالی شروع کنیم. این سرزمین شگفت‌انگیز در کشور اندونزی، و در محل تلاقی اقیانوس هند و آرام قرار دارد. اطلاعات ضروری و حقایق جذاب جزیره را با هم بخوانیم: مساحت: بالی جزیره کوچکی به حساب می‌آید اما دروغ نیست […]