اطلاعات گردشگری ویتنام

ویتنام ویتنام سرزمینی است که طبیعت خاص آن برای تمامی گردشگران بینظیر است. سالانه گردشگران بسیاری به این سرزمین پای می گذارند. سواحل سبز و زیبا و هتلهای بینظیر همگی به استقبال مسافران می آیند. ویتنام برای خرید منسوجات وسایل ورزشی هم شهرت بسزایی دارد. سرزمین ویتنام ویتنام ، سرزمینی کمونیستی در جنوب شرق آسیا […]