مدارک آذربایجان

انواع ویزای آذربایجان برای ورود به آذربایجان گردشگرانی که تابعیت این کشور را ندارند باید ویزا دریافت کنند. ویزای آذربایجان با توجه به هدف سفر و دفعات ورود در انواع مختلف تعریف می‌شود. ویزای سینگل یا یکبار ورود با اخذ ویزای سینگل شما می‌توانید فقط یکبار وارد این کشور شوید و بعد از خارج شدن […]