پیکاپ ویزا02188487124

پیکاپ ویزا احتمالاً با اشاره به “پیکاپ ویزا” در مورد ویزای کانادا، منظور احتمالاً “پیکاپ ویزا” یا “پیکاپ پاسپورت با ویزا” است که به فرآیند تحویل پاسپورت حاوی ویزا به متقاضیان می‌پردازد. در فرآیند متداول درخواست ویزا، پس از تصویب ویزا توسط مقامات کانادایی، متقاضیان معمولاً پاسپورت خود را برای دریافت ویزا به ویا (باکارگزاری […]