اطلاعات گردشگری مالدیو

مالدیو آشنایی کشور مالدیو بسیار عادی است که در مورد مقصد های توریستی، لیستی بلند بالا از مکان هایی که باید حتما دید و فعالیت هایی که می توان انجام داد را تهیه و معرفی کرد. اما این در مورد تور مالدیو صدق نمی کند. کشور مالدیو مقصدی بسیار متفاوت است!  مالدیو هرچند مقصدی ساده به نظر […]